technika kotlarska


  

BOILERS TECHNOLOGY

TECHNIKA KOTLARSKA
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Ul.Krakowiaków 4
02-255  Warszawa 
tel.  +48 22 57-39-815
fax. +48 22 84-61-171 
NIP:  525-000-14-57

CEO
Andrzej Sadowski

email: a.sadowski@technikakotlarska.pl


COPYRIGHT TK